Biobased bouwen kansrijk in de achterhoek

In de Achterhoek is grote behoefte aan biobased bouwmaterialen voor de verduurzaming van woningen. Samen Biobased Bouwen richt zich op een complete en goed samenwerkende keten in de regio. Een keten voor de ontwikkeling, productie en toepassing van biobased bouwmaterialen.

Waarin maken we met Samen Biobased Bouwen het verschil?


Hennep werd decennia geleden al geteeld, biobased bouwproducten bestaan al enige tijd en ook strowoningen worden al gerealiseerd. Waarin maken we met Samen Biobased Bouwen nu het verschil?

Het verschil zit ‘m in het perspectief dat geboden wordt door de schaal van de ontwikkelingen en in de samenwerking in de gehele keten. Zo is één biobased renovatieproject veelbelovend, maar niet baanbrekend. En ook de bouw van één particulier strohuis kan een voorbeeld zijn, maar het biedt onvoldoende perspectief voor een boer of een bouwbedrijf om in te stappen. Het perspectief dit te kunnen industrialiseren met grondstoffen en materialen uit de Achterhoek brengt een nieuwe dynamiek op gang. Een dynamiek voor de agrariër, de industrie, het bouwbedrijf en de woningcorporatie.

Deze dynamiek kan leiden tot een biobased bouw ‘ecosysteem’ in de Achterhoek: een situatie waarin een boer de juiste gewassen gaat telen omdat hij de garantie heeft zijn product kwijt te kunnen tegen een goede prijs, een bouwbedrijf die biobased gaat bouwen omdat zijn klant dit eist en een woningcorporatie die biobased uitvragen in de markt zet omdat hij de garantie heeft dat het regionale ecosysteem hierin (grotendeels) kan voorzien.

Het belang van Biobased bouwen

MINDER IMPACT OP HET KLIMAAT Het gebruik van biobased bouwmaterialen verdringt traditionele, CO2 intensieve bouwmaterialen. Bovendien kan koolstof langdurig worden opgeslagen in de biobased materialen. Hiermee gaat de CO2 footprint van de bouw omlaag.

BETER BINNENKLIMAAT Biobased bouwmaterialen dragen bij aan een betere vochtregulatie, natuurlijke luchtcirculatie en isolatie.

BEPERKING GEBRUIK SCHAARSE GRONDSTOFFEN Bouwen met innovatief en hernieuwbaar biobased materiaal beperkt het gebruik van steeds schaarser wordende grondstoffen.

PERSPECTIEF VOOR DE BOER Bouwgewassen kunnen bijdragen aan een toekomstbestendige agrosector. Met perspectief op aanvullende verdienmodellen voor boeren in en rondom extensiveringsgebieden.

Samen Biobased Bouwen is onderdeel van het landelijk programma Building Balance. Voor meer informatie zie www.buildingbalance.eu

Onze werkgebieden

Wij opereren van land tot pand: de werkgebieden biogrondstoffen, industrie en bouw zorgen gezamenlijk voor succes op het gebied van biobased bouwen.

Het begint bij de teelt: agrariërs spelen een belangrijke rol als teler en verwerker van grondstoffen voor de biobased (bouw)economie. Wanneer boer en bouwer verbonden worden is er een sterke positie voor de boer mogelijk – met een verdienmodel dat kan concurreren met de gangbare landbouwmogelijkheden.

De producerende industrie speelt een cruciale rol. Deze branche is de essentiële link die ervoor moet zorgen dat opgenomen CO2 in gewassen, blijvend blijft vastgelegd in hoogwaardige bouwmaterialen. 

Laatste nieuws

Meer nieuws >

De kracht van de achterhoek

Onze regio kent een groot landbouwpotentieel waar biobased bouwstoffen kunnen worden geproduceerd. Bedrijven zullen hier ook op overschakelen als er voldoende markt ontstaat. Daarnaast bezit de maakindustrie hier veel innovatiekracht en kennis. Die kan ook ingezet worden om biobased grondstoffen te verwerken tot bouwmaterialen. Goed samenspel is niet voor niets een mooi kenmerk van de Achterhoek.

Aanstaande evenementen

Bekijk alle evenementen >

DOE OOK MEE EN MELD JE AAN!

Wil je actief deelnemen aan Samen Biobased Bouwen? Vul dan het formulier in en sluit je aan als Bedrijfspartner of Persoon. Je kunt je gelijk aanmelden voor de nieuwsbrief: zo krijg je als eerste de informatie over opkomende evenementen, interessante nieuwsberichten en meer.