Het Nieuwe Normaal 1.0

Op 7 december 2023 lanceerde Cirkelstad Het Nieuwe Normaal 1.0: de nieuwe, gedragen standaard voor circulair bouwen. Op 7 februari zijn wij hier tijdens onze Samen Biobased Bouwen workshop dieper in gedoken, in gesprek met Jip van Grinsven en Sanne van Asselt van Alba Concepts (een van de grondleggers van Het Nieuwe Normaal).

Het Nieuwe Normaal 1.0: één taal en standaard voor circulair bouwen

Op initiatief van het Ministerie van BZK en Cirkelstad zijn het Rijksvastgoedbedrijf, Rijkswaterstaat, gemeente Amsterdam, gemeente Rotterdam, gemeente Den Haag en gemeente Utrecht samen met Dura Vermeer, Van Wijnen, Heijmans, VolkerWessels, Synchroon en BAM in 2019 het programma ‘Samen Versnellen gestart’, ondersteund door de TU Delft, Copper8, Alba Concepts, Metabolic en Witteveen+Bos. Het doel: samen werken aan één taal en standaard voor circulair bouwen.

Het Nieuwe Normaal is een nieuwe, eenduidige taal voor circulair bouwen. Het raamwerk bestaat uit 3 thema’s en 9 indicatoren. Iedere indicator heeft een circulair ontwerp- en bouwprincipe. Biobased bouwen is daar een belangrijk onderdeel van. Dat blijkt wel uit de volgende indicatoren van Het Nieuwe Normaal:

  • Ontwerp en bouw met een zo laag mogelijke materiaalgebonden CO2-uitstoot;
  • Ontwerp en bouw met een zo hoog mogelijke materiaalgebonden CO2-opslag;
  • Ontwerp en bouw met een zo’n hoog mogelijk aandeel verantwoorde herkomst materialen: hergebruikt, gerecycled of hernieuwbaar;
  • Ontwerp en bouw met zo veel mogelijk gezonde materialen.

In Het Nieuwe Normaal worden, naast biobased, ook andere indicatoren voor circulair bouwen genoemd, zoals om adaptief vermogen, losmaakbaarheid en hergebruik.

Uitdagingen

Het blijft nog lastig om het nieuwe normaal op een goede manier in te zetten als eis voor een renovatie. Desalniettemin kan het wel inzicht bieden door je op bepaalde indicatoren te focussen. Voor de nieuwbouw zijn er wel al indicatoren die als eis gehanteerd kunnen worden.

Het Nieuwe Normaal 1.0 is nog steeds in ontwikkeling. Zo werd er ook al vooruit gekeken naar hoe CO2-beprijzing het bouwen met biobased materialen financieel aantrekkelijker wordt. En er kwam een oproep vanuit de zaal naar de banken om het bouwen met biobased materialen aantrekkelijker te maken.

Samen biobased bouwen evenementen

Tijdens onze Het Nieuwe Normaal workshop op 7 februari 2024 doken we dieper in dit belangrijke onderwerp. Via presentatie, gesprek en discussie onderzoeken we de ontwikkelingen in de markt én werken we samen aan een biobased keten in de Achterhoek. Samen staan we sterker!

Ook eens een evenement bijwonen? Bekijk onze agenda en meld je aan.

Oproep aan de sector: teken mee

Met de plenaire ondertekening van het manifest van Het Nieuwe Normaal start de tweede fase van het programma: implementatie. Een taal (over)leeft immers alleen als deze door iedereen wordt gesproken. Daarom doet Cirkelstad een oproep aan al haar partners – en heel Nederland – om het manifest te onderschrijven. Alleen wanneer één taal voor circulair bouwen wordt gebruikt, kan Het Nieuwe Normaal écht het nieuwe normaal worden in de sector.

Meer weten of ook aan de slag met Het Nieuwe Normaal? Je vindt alle informatie op www.hetnieuwenormaal.nl.

< Terug naar alle nieuwsberichten