Kick-off Samen Biobased Bouwen

Materialen met een minimale impact op uitputting van de aarde

Bij biobased bouwen worden natuurlijke grondstoffen gebruikt voor bouwmaterialen. Deze methode is kansrijk in de Achterhoek, zo bleek vrijdag 22 april tijdens de kick-off van ‘Samen Biobased Bouwen’. ‘Samen Biobased Bouwen’ is  een initiatief van wooncorporatie Wonion om in de Achterhoek de samenwerking op dit gebied te stimuleren. De belangstelling was groot en het aantal ideeën om aan de slag te gaan met biobased bouwen is overweldigend.

DE KRACHT VAN DE ACHTERHOEK

De Achterhoek is om meerdere redenen dé plek voor biobased bouwen. Er is een sterke agrarische branche die biobased grondstoffen kan produceren zoals stro, vlas en hennep. Daarnaast is er een omvangrijke bouwsector die deze innovatieve materialen goed kan gebruiken. De Achterhoekse maakindustrie kan de verwerking van grondstoffen tot bouwproducten op zich nemen. Bovendien zijn er partijen zoals woningcorporaties en regionale overheden die biobased bouwen stimuleren.

GROTE VOORDELEN BOVEN BETON, STEENWOL EN KUNSTSTOF

Het geeft grote voordelen als biobased bouwmaterialen de plaats innemen van traditionele materialen als beton, steenwol en kunststof. Voor het produceren van biobased bouwmateriaal is weinig energie nodig, waardoor de impact op het klimaat kleiner is dan bij traditionele materialen. Biobased materialen zijn vrijwel onuitputtelijk. Ze vervangen de schaarse grondstoffen die nu nog worden toegepast bij de huidige grondstoffen. Biobased producten leggen COvast en besparen daarom op CO2-heffingen. Behalve dat biobased bouwen goed voor het milieu is, zorgen de natuurlijke materialen voor een prettig en gezond binnenklimaat.

BREED SCALA: VAN PRODUCTIE TOT TOEPASSING

Tijdens de kick-off kwam een breed scala van aspecten die samenhangen met duurzaam bouwen aan de orde. De onderwerpen betroffen zowel de productie als de toepassing. Er werd gediscussieerd in hoeverre de productie van grondstoffen kansen biedt aan boeren. Een vraag is of de overheid de toepassing van biobased producten moet afdwingen door strenge regelgeving. Een andere kwestie is hoe we in de Achterhoek op evenwichtige wijze de keten van de productie van grondstoffen tot en met de toepassing in de bouw van de grond krijgen. Dit is een lastig onderwerp met de nodige uitdagingen.

GROOT ENTHOUSIASME

Het enthousiasme in de Achterhoek is groot en veelbelovend. Er zijn al diverse partijen die hun schouders onder het ontwikkelen van biobased bouwen zetten. De Achterhoek wil graag als een van de eerste regio’s biobased bouwen op grote schaal toepassen.

< Terug naar alle nieuwsberichten