Nieuwsbrief februari 2023

In deze nieuwsbrief: workshop thema Bouw 15 januari, Biobased keten opbouw elders in het land, De Jonge wil biobased bouwmateriaal stimuleren, Bijeenkomst met ambtenaren van LNV, BZK en RVO, Gemeente Doetinchem en Site woondiensten gaan voor hout- en biobased bouwen, Vooruitgang geboekt in het Grondstoffendomein, grote belangstelling voor Bouwworkshops, Overleg met alle Achterhoekse corporaties en onderhoudspartners.

THEMA BOUW:

WORKSHOP 15 FEBRUARI

Op 15 februari gaan we weer met elkaar aan de slag in de Bouwworkshops. De uitnodigingen zijn verstuurd. Mocht je nog geen uitnodiging hebben ontvangen maar wel graag mee willen doen, stuur dan een mailtje aan info@samenbiobasedbouwen.nl

PROGRAMMA

We hebben ervoor gekozen om ditmaal de workshop van verduurzamen en testlocatie (recreatie) gezamenlijk te organiseren.

  • Het eerste deel van de workshop zullen we aandacht besteden aan de landbouw.
    Welke materialen zijn mogelijk, welke kansen en bedreigingen zijn er en hoe kunnen we elkaar in de keten ondersteunen om tot biobased oplossingen in de bouw te komen.
  • Het tweede deel is er aandacht voor de voortgang van de deelprojecten.
    We gaan dan in kleinere groepen uiteen om de voortgang te bespreken en input te leveren voor het vervolg van elk deelproject. In veel deelprojecten zijn al mooie stappen gemaakt die we graag willen delen. Ook horen we graag van jullie wat jullie nodig hebben om in eigen projecten (vaker) te kiezen voor biobased materialen.

We zien jullie graag op 15 februari!

NIEUWS UIT DEN HAAG:

MEERDERE COALITIES IN NEDERLAND DIE SAMEN KUNNEN LEREN VAN ELKAAR

Naast Samen Biobased Bouwen in de Achterhoek worden er ook in Twente, Salland, de steden Driehoek en in Zuid-Oost Brabant ketens van land naar pand opgezet door Building Balance. Hierdoor ontstaan er meerdere coalities die samen kunnen leren van elkaar.

Ieder regio is weer anders zowel aan de agrarische kant als aan de bouw kant. Ook verschillen de verwerkingsmogelijkheden per gebied. Toch zien we veel overlap in de vragen over gewas teelt, bouw applicatie van vezels en verwerkingsmogelijkheden.

Building Balance probeert deze regio’s zo goed mogelijk met elkaar te verbinden op de gemeenschappelijke vragen.

Heb je belangstelling om eens een sessie van een van die ketenprojecten te bezoeken laat het weten aan info@samenbiobasedbouwen.nl.

IK BEZOEK GRAAG EEN SESSIE

NIEUWS UIT DEN HAAG:

HUGO DE JONGE WIL BIOBASED BOUW MATERIAAL STIMULEREN

Vlak voor de kerst kwam er goed nieuws uit Den Haag! Hugo de Jonge neemt eerder dan verwacht maatregelen om biobased bouwmateriaal te stimuleren.

In een brief aan de kamer kondigen de ministers De Jonge, Adema en staatssecretaris Heijnen verschillende maatregelen aan om de toepassing en productie van biobased bouwmaterialen te stimuleren. De bewindslieden hebben aangekondigd de MPG-norm aan te scherpen en ze hebben de introductie van een nieuwe norm aangekondigd. Die laatste betreft een norm voor de CO2-footprint per m2 gebouw. In deze norm zal ook de opslag van koolstof via biobased gewassen een plek krijgen. Naar verwachting zal deze norm het grootste effect gaan hebben op de toepassing van hout- en biobased materialen. Daarnaast hebben de bewindslieden aangekondigd de opschaling van biogrondstoffengebruik flink te gaan stimuleren. Daarvoor wordt op dit moment door Building Balance een proces opgezet wat moet leiden tot een opschalingsplan waarvoor naar verwachting middelen vanuit het klimaatfonds beschikbaar worden gesteld. De bedoeling van de regering is nadrukkelijk dat veel van de biogrondstoffen voor de bouw door Nederlandse agrariërs zal worden verbouwd. Binnen 7 jaar opschalen naar 50.000 hectare is het idee.

Meer informatie?
Klik hier voor de brief aan de Tweede Kamer, de Beleidsagenda normeren en stimuleren circulair bouwen en het onderliggende adviesrapport.

LEES DE NIEUWSBRIEF

BIJEENKOMST MET AMBTENAREN VAN LNV, BZK EN RVO

Op 30 november heeft een flinke delegatie van ambtenaren uit Den Haag kennis gemaakt met Samen Biobased Bouwen Achterhoek. Doel van het bezoek was om erachter te komen welke rol vezelteelt speelt in gebieden die worden gedomineerd door veehouderijbedrijven.

Arjan Prinsen had een zeer geanimeerd programma samengesteld voor de ambtenaren. Aan de hand van presentaties over onder andere teelten, verwerking en toepassingen werd een beeld gegeven van de kansen die vezelteelt te bieden heeft voor zowel de agrarische sector als de bouwsector. Ambtenaren zijn in gesprek gegaan met een diversiteit aan boeren. Ook de niet onbelangrijke rol van loonwerkers kwam aan bod in het programma.

Meer informatie uit het agrodomein?
Neem contact op met Arjan Prinsen.

MAIL ARJAN

UIT DE REGIO:

Het project de Kwekerij in Doetinchem beslaat 135 woningen. Voor dit project ligt de lat op het gebied van duurzaam bouwen hoog. Aan de verkoop van de kavels zijn hoge eisen gesteld om het het gebruik van hout- en biobased bouwmaterialen te bevorderen.

Naast 39 particuliere kavels hebben de gemeente en woningcorporatie Sité de markt ook uitgedaagd om koop- en huurwoningen te ontwikkelen (totaal 68 woningen) waarbij een ambitieus normkader is gebruikt om een toekomstgerichte bouwkwaliteit te realiseren. U heeft nog tot 3 maart de tijd om u te melden voor de selectieprocedure. Partijen uit de Achterhoek die meedoen kunnen eventueel gebruik maken van de expertise die is te vinden binnen het netwerk van Samen Biobased Bouwen.

THEMA BIOGRONDSTOFFEN:

VOORUITGANG GEBOEKT IN HET GRONDSTOFFEN DOMEIN

Er is de afgelopen tijd veel vooruitgang geboekt in het Grondstoffendomein. Zo gaan we samen met Loonwerkers, landschapsbeheerders en veehouders 14 hectare hennep inzaaien. Daarnaast zaaien we een demoperceel met myscanthus en zonnekroon in en gaan we onderzoek doen naar andere gewassen die we dubbel kunnen gebruiken; zowel als veevoer als in bouw. Ondertussen zetten we vol in op een EFRO aanvraag voor het verwerken van bermmaaisel tot o.a. isolatiepanelen.

Wil je meer weten of misschien ook deelnemen aan deze proef?
Neem dan contact op met Arjan Prinsen.

MAIL ARJAN

THEMA BOUW:

GROTE BELANGSTELLING

De grote belangstelling voor de Bouwworkshops houdt aan en leidt tot mooie resultaten. Half november zaten we met 30 mensen bij elkaar voor de ontwikkeling van biobased recreatiewoningen en een vergaderlocatie.

Vooral de groep rond de vergaderlocatie bij de Marke pakt goed door en verwacht de plek nog voor de zomer te realiseren!

Voor meer informatie neem contact op met de Innovatie Coöperatie.

NAAR DE WEBSITE

OVERLEG MET ALLE ACHTERHOEKSE CORPORATIES EN ONDERHOUDS PARTNERS

Eind november was het de beurt aan de woningcorporaties en hun onderhoudspartners. Alle Achterhoekse corporaties waren aanwezig en ook de onderhoudspartners waren goed vertegenwoordigd.

We spraken af dat we binnen het project Samen Biobased Bouwen alleen voor biobased producten gaan. Alleen als biobased niet kan, gebruiken we gerecyclede producten. De periode tot aan de volgende workshop gebruiken we nu om de opdracht vanuit de woningcorporaties scherper te krijgen, zodat we nog dit jaar tot concrete actie kunnen overgaan.

THEMA BOUW:

BOUWWORKSHOP 15 FEBRUARI A.S.

Heb je geen uitnodiging ontvangen voor de workshop op 15 februari maar wil je wel graag meedoen, stuur dan een mailtje aan info@samenbiobasedbouwen.nl

IK MELD MIJ ALSNOG AAN

< Terug naar alle nieuwsberichten