Passiefhuis: het huis van de toekomst?

Passiefhuis: volgens velen het huis van de toekomst. Een ’passiefhuis’ staat voor een specifieke bouwstandaard voor woningen met een prettig binnenklimaat gedurende het gehele jaar. Passief bouwen is maximaal energiezuinig en gezond om in te leven. Laten we er dieper op ingaan!

Wat is het?

De basis is simpel: hoe minder energie je verbruikt, hoe minder energie je hoeft op te wekken. Een passiefhuis is erop gericht om in alle seizoenen zo energiezuinig mogelijk te zijn. Zowel in zomer als winter blijft een passiefhuis op kamertemperatuur, zonder gebruik van traditionele verwarmings- of koelingsystemen. De warmtevraag is zeer klein, waardoor de installatie in een woning anders is. Door deze manier van bouwen kun je besparen op installaties, onderhouds- en vervangingskosten. Zowel in nieuwbouw als renovatie is passief bouwen mogelijk.

Energieverbruik

Een passiefhuis richt zich op maximale vraagbeperking resulterend in een maximale vraag voor ruimteverwarming en koeling van 15 kWh/m2 per jaar en een maximaal primair energieverbruik (incl. elektrische huishoudelijke apparaten) van minder dan 120 kWh/m2 per jaar. Daarmee valt het in onder energielabel A.

Techniek

Een belangrijke eis is een goed functionerend en gebalanceerd ventilatiesysteem met een hoge mate van warmteterugwinning. Daarnaast gebruikt een passiefhuis een zonneboiler voor tapwater- en ruimteverwarming. De zon speelt een grote rol in dit concept: er wordt optimaal gebruik gemaakt van zonne-energie en de plaatsing op het zuiden is van groot belang. Dit zorgt ervoor dat in de winter de zon de woning warm maakt, terwijl het in de zomer koel blijft. En zeer goede thermische isolatie is vereist: isolatie schil Rc = 8 à 10 m2K/W, drievoudig glas en geïsoleerde kozijnen, extreem goede luchtdichting en het voorkomen van koudebruggen. Ter vergelijking: over het algemeen wordt gesteld dat een RC-waarde van 3,5 voor goede isolatie zorgt. Om de woning energieneutraal te maken, heb je minimaal 6,0 Rc-waarde nodig voor dakisolatie.

Meer weten over passiefhuis?

Op 13 december is onze laatste workshop van het jaar, waarbij Erik Hopmans vertelt over Passiefhuis en hoe dit een sterke combinatie kan vormen met biobased bouwen. Carla Rongen van de HAN vertelt meer over bouwbiologie: waar moet je op letten, welke kansen liggen er? Ten slotte duiken we in de combinatie van de twee, en hoe je dit in een keurmerk tot uitdrukking kunt laten komen. 

Voor- en nadelen

Laten we positief beginnen: een passiefhuis heeft een laag energieverbruik dus de maandelijkse lasten zijn ook laag. Daarnaast hebben deze woningen een gezond binnenklimaat, dankzij de goed ontworpen, goed geïnstalleerde en goed onderhouden HR-wtw-voorzieningen. Een passiefhuis geeft ook veel wooncomfort door de gelijkmatige warmte en het gebrek aan tocht.

Dit is ook gelijk een nadeel: de hoge comforteisen in samenwerking met de energiezuinigheid vragen om de inzet van deskundige professionals. Controle van werktekeningen, van details en controle op de bouwplaats (koudebruggen en luchtdichting) is noodzakelijk. Aanvullend is het steekproefsgewijs meten van de luchtdichtheid van woningen nodig. Daarnaast vraagt het realiseren van de extreme luchtdichting veel extra aandacht tijdens de uitvoering. Dit alles leidt tot hogere bouwkosten (10% á 15% hoger), die in de jaren erna weer worden bespaard.

Passiefhuis in 90 seconden

< Terug naar alle nieuwsberichten