Raffinageketen

In het beoogde project worden bermmaaisel en andere reststromen op verschillende manieren teruggebracht op de bodem en op basis van een zogenaamde vervezelingstechniek verwerkt tot grondstof voor toepassingen in de bouw en de buitenruimte.

Hiermee ervaren we direct in de praktijk tegen welke praktische en juridische problemen je aan loopt als je bermmaaisel in de huidige omstandigheden in een circulaire keten wilt brengen. Pilots in de regio wezen al eerder op problemen met bijvoorbeeld aanwezige vervuiling, maai- en oogsttechnieken en vigerende wet- en regelgeving. Ook de kortstondigheid, de scheve verdeling van kosten en opbrengsten en de traditioneel lineaire manier van samenwerking in deze pilots dragen bij aan het
uitblijven van een doorbraak in het structureel hoogwaardig verwaarden van natuurlijke reststromen.

Dit project beoogt een samenwerking met verschillende biobased initiatieven in Oost Nederland: Twente, Salland en Tweestedendriehoek.

Betrokken partners

< Terug naar alle projecten