Regio Achterhoek

Regio Achterhoek

De Achterhoek staat niet op zichzelf. We zijn een werelddorp met wortels én vleugels. Innovatie en samenwerking is cruciaal om mee te gaan in de veranderende wereld.

We stimuleren onze bedrijven en onderwijs om volop mee te gaan in de enorm snelle ontwikkeling van digitalisering en nieuwe kansen die dat biedt. We gaan voor slim, schoon en sociaal vervoer. En voor fijn wonen voor iedereen die dat wilt binnen onze regio in een passend huis.