Succesvolle aftrap toekomstbestendig bouwen

In de Regionale Woonagenda Achterhoek is afgesproken om ons materiaalgebruik te reduceren en te verduurzamen in ontwerp. Zo dragen we bij aan het halen van de klimaatdoelen. Voor veel bestuurders en ambtenaren is het ‘Hoe’ nog een vraagstuk. Daarom organiseerden CirkelRegio de Achterhoek, 8RHK ambassadeurs en Samen Biobased Bouwen de sessie Toekomstbestendig bouwen!

Op 9 oktober j.l. vond deze informatieve sessie plaats. Zo’n 40 ambtenaren, wethouders, vergunningverleners en projectmanagers kwamen bijeen in het Borchuus in Varsseveld om kennis op te doen over Het Nieuwe Normaal en toekomstbestendig bouwen.

Het Nieuwe Normaal is een nieuwe, gedragen standaard met haalbare én ambitieuze prestaties op circulair bouwen. Een handig instrument om duurzame doelen te behalen. Het gaat erom een gelijk speelveld te creëren door allemaal dezelfde methodiek te gebruiken om de toekomstbestendigheid van gebouwen, infra en gebieden te meten. Hierbij kan een regio zelf kiezen welke criteria prioriteit hebben, zo zou de Achterhoek een eigen Achterhoeks Nieuwe Normaal kunnen afspreken. 

Vervolgbijeenkomst

Op 4 december a.s. van 14.00 tot 17.00 uur is de vervolgbijeenkomst gepland, waarbij ook input en suggesties opgehaald worden voor het – nog te ontwikkelen – programma ‘Toekomstbestendig bouwen in de Achterhoek in 2024’. We hebben afgesproken dat alle gemeentes een ‘Ambassadeur Toekomstbestendig Bouwen’ aanwijzen en dat deze ambassadeurs op 4 december projecten meenemen om te bespreken.

Volg de LinkedIn-pagina’s van CirkelRegio Achterhoek en Samen Biobased Bouwen om op de hoogte te blijven.

< Terug naar alle nieuwsberichten